Рубрики
Հասարակագիտություն

Աշխատանքային իրավունք

Ամեն մի հասարակարգի նյութական հիմքը մարդկանց աշ­խա­տան­­քային գործունեությունն է։ Առանց աշխատանքի անհնարին է ինչ­պես առանձին անհատների, այնպես էլ ողջ հասարակության և պե­տու­թյան գո­յությունը։ Աշխատանքի շնորհիվ մարդը ստեղծում է նյու­թա­կան և հոգևոր արժեքներ։ Աշխատանքը այն բացառապես մարդկային գործունեություն է, որը ներառում է մարդկանց աշխատուժի և արտադրության միջոցների՛ միասնությունը։ Այլ կերպ ասած, աշխատանքը մարդու ազդեցությունն Է արտաքին […]