Рубрики
Հայոց լեզու քերականություն

Ամփոփիչ աշխատանք ձևաբանությունից

1.    Լրացրու բաց թողած տառերը՝ որտեղ հարկավոր է.ամենաէական, անօթևան, ունկնդիր, նորընտիր, իջևանել, հոգեվարք, փասիան, Ռաֆայել, տրտմաշուք, սրտմաշուկ, խուրձ,  կծկվել։ 2.      Վերականգնիր տրված բառերի հնչյունափոխված մասերը.սրտմաշուկ, այգեպան, կիզանուտ, ընձուղտ, ըմպանակ, վիպագիր, նստացույց, ըմբռնել, կպչուն, չվերթ։ Սիրտ և մաշուկ, այգի և պան, կեզ և նուտ, ինձ և ուղտ, ումպ, վեպ և գիր, նիստ և ցույց, բուռն, կիպ, չու և երթ […]