Рубрики
Հայոց լեզու

Ամփոփիչ աշխատանք հայոց լեզվից

Անուն- Մադոյան Միլենա       17.12.2019 թ. Գործնական աշխատանք հայոց լեզու (10-րդ դաս.) 1. Ընտրել բառերը և տեղադրել համապատասխան տեղում՝ ենթարկելով փոփոխության: (2մ.) ա) Ծերունին նիհարել էր ու հյուծված, այտերը ակոսել էին խոր բծերով , իսկ ձեռքերը ծածկված էին թուխ կնիճիռներով:(նիհարել, բիծ, կնճիռ, ակոսել)բ) Հեգնանքով մտածեց, որ արդեն կարոտել է երեխայի լացին, որ այս […]