Рубрики
Հայոց լեզու քերականություն

Հատկացուցիչ

Թվում էր թե ձիու(հատկացուցիչ) արագավազ ոտքերը(հատկացյալ) չեն դիպչում գետնին: Այդ հնօրյա հավատքը մնացել է, ինչպես անտառի(հատկացուցիչ) կուսական թավուտը(հատկացյալ): Դու հյուսեցիր պսակը քո(հատկացուցիչ) հրաշագործ տիեզերքի(հատկացյալ): Անտառը խշում էր քամու՝(հատկացուցիչ) ահ ու սարասափ առաջացնող հազար շրշյունով(հատկացյալ): Ընդարձակ փողոցը ողոված էր լուսապաստառի՝(հատկացուցիչ) աչք շլացնող փայլփլուն լույսով(հատկացյալ): Ծաղկունյաց լեռներին՝(հատկացուցիչ) կակաչներով ծածկված լանջին(հատկացյալ) էր մեր(հատկացուցիչ) հանգստյան տունը(հատկացյալ): Գիտնականը հիանում էր […]

Рубрики
Հայոց լեզու քերականություն

Առաջադրանք 03.02

Առաջադրանք Լրացրու բաց թողած տառերը։ Նշիր՝ ընդգծված բառակապակցություններն ինչ միջոցով են կապակցվել։ Տեքստ Երբ գիշերվա տասը խփեց, իմաստասեր քահանան վերցրեց ձեռնափայտը և միջանցքի մթության մեջ խարխափելով՝ մոտեցավ ճռռացող դռանը։ Դուրս եկավ պատշգամբ և հանկարծ կանգ առավ՝ լուսնկա գիշերվա պայծառ լույսով հիացած։ Ի՛նչ դյութիչ տեսարան։ Փոքրիկ պարտեզում, որ ամբողջովին ողողված էր կապտաթույր լույսով, շարքով կանգնած ծառերը ստեղծել էին լույսի և ստվերի խաղ՝ զարմանալի, […]