Рубрики
Հայոց լեզու քերականություն

Առաջադրանք 13.02

Շարահյուսորն վերլուծիր և կետադրիր տրված նախադասությունները։ Հեծվորը Կոստան աղան էր սպիտաիկ ձիու վրա։ Վեց շուն ուներ՝ մեկը մյուսից կատաղի։ Որմնախորշի գրադարակից նրան էին նայում մատյանները՝ փղոսկրյա կազմով ոսկեզօծ ու ակնազարդ։ Հեծյալները՝ կիսամերկ, կմաղքացած, օրորվում էին թամբի վրա։ Նա գեղեցիկ մի այր էր՝ թախծալի աչքերով։ Լաստախելի մոտ ղեկաթիակը բռնած կանգնել էր մի ջլուտ տղամարդ՝ մոտ հիսուն […]