Рубрики
Հայոց լեզու քերականություն

Առաջադրանք 03.02

Վերլուծիր տրված նախադասությունները, գտիր դերբայական դարձվածները, բացատրիր կետադրությունը։ 1. Երեսնիվայր պառկած էին ընտանիք ու հարազատներ ունեցող ծանոթ ու անծանոթ մարդիկ։ պառկած էին — ստորոգյալմարդիկ — ենթակաերեսնիվայր — ձևի պարագածանոթ ու անծանոթ — որոշիչընտանիք ու հարազատներ ունեցող — որոշիչ 2. Խեղճացած այս պարոնը մի՞թե երեկ հարթակից հոխորտացողը չէ։ Պարոնը — ենթակաայս — որոշիչխեղճացած — որոշիչհոխորտացողը չէ […]