Рубрики
Հայոց լեզու քերականություն

Առաջադրանք 03.03

Գտիր դերբայական դարձվածները, որտեղ անհրաժեշտ է, կետադրիր։ 1. Ճշմարտախոսության իր սկզբունքն այս անգամ էլ ամրապնդեց իր ունեցած արիությունը։2. Այդ հուշակոթողին մոտենալիս օդը դառնում է թափանցիկ ու զով։3. Մի առավոտ Անդրանիկը Երվանդին ուղարկեց կայազորի պետի մոտ՝ իրենց ձիերը տեսնելու։4. Լիովին սթափվեց՝ տեսնելով Միքայելին։5. Բանախոսելու եկածներն ահից դողում էին։6. Հիմա էլ պարզ ու պայծառ հիշում եմ մեր […]