Рубрики
Հայոց լեզու քերականություն

Առաջադրանք 09.03.

1) Վերլուծիր նախադասությունները շարահյուսորեն, կետադրիր։ 1. Դա մի չոր ու ցամաք հասակավոր կին էր՝ բարի, մշտաշարժ, խստադեմ։ դա — ենթակակին էր — բաղադրյալ ստորոգյալչոր ու ցամաք հասակավոր — որոշիչբարի, մշտաշարժ, խստադեմ — որոշիչ 2. Հնամենի, ծանր պահարանի բաց գզրոցներից դուրս էին թափվել մաշված գրքեր։ գրքեր — ենթակադուրս էին թափվել — պարզ ստորոգյալմաշված — որոշիչգզրոցներից — տեղի պարագա բաց […]