Рубрики
Հասարակագիտություն

Պետության տնտեսական դերակատարությունը

1. Պետության հիմնական տնտեսական գործառույթները: Պետության հիմնական տնտեսական գործառույթներն են՝ Առաջին՝ հասարակական բարիքների արտադրությունը: Այն իրականացվում է հետևյալ ուղղություններով՝ ա) համապատասխան օրենքների ընդունում և իրագործում,բ) երկրի ներսում կարգ ու կանոնի հաստատում, որը հիմնականում իրագործվում է ներքին գործերի մարմինների և դատաիրավական համակարգի գործունեության միջոցով,գ) ազգային անվտանգության և պաշպանության համակարգի ձևավորումդ) բազմաթիվ ծառայությունների մատուցում Երկրորդ՝ արտաքին բացասական […]

Рубрики
Հասարակագիտություն

Կապիտալի արտահանումը. Աշխատանքի միջազգային միգրացիա

1. Որոնք են կապիտալի արտահանման պատճառները և ձևերը: Կապիտալի արտահանումը միջոցների ներդրումներն են՝ արտասահմանում սեփական արտադրություն կազմակերպելու համար։ Գոյություն ունեն ապրանքների արտահանման հետևյալ տեսակները՝ տվյալ երկրում արտադրվող և վերամշակվող ապրանքների դուրսբերում, ապրանքների արտահանում (հատկապես հում և կիսաֆաբրիկատ) արտասահմանում մշակելու և հետագայում վերադարձնելու համար, հայրենական ապրանքների ժամանակավոր արտահանում (ցուցահանդեսների, տոնավաճառների, աճուրդների և այլն), որին հաջորդում է […]

Рубрики
Հասարակագիտություն

Արտաքին առևտուր

1.Ի՞նչ է արտաքին առևտրի քաղաքականությունը: Առևտուրը երկրի ներսում կոչվում է ներքին, այլ երկրների հետ կատարվողը՝ արտաքին։Ապրանքների և ծառայությունների վաճառքը արտասահմանյան գնորդին կոչվում է արտահանում, իսկ այլ երկրներում գնվածները, որոնք ներկրվում են տվյալ երկիր՝ ներմուծում։Հայաստանի արտաքին առևտրի քաղաքականությունը վերջին տարիներին ուղղված է եղել Հայաստանի կառավարության կողմից որդեգրած արտաքին առևտրի ազատական քաղաքականության սկզբունքի պահպանմանը, Հայաստանի կողմից ստանձնած […]