Առաջադրանք 09.04

1. Գտիր դերբայական դարձվածները Թող առավել շքեղանա նահապետ Հայկի ծոռան՝ Գեղամի հիմնած ամրոցը: Այս թուղթը տանողները Քրիստոսին պատահեցին Երուսաղեմում: Ես երբեք չեմ չարաշահի կայսեր՝ իմ նկատմամբ ունեցած…… Читать дальше «Առաջադրանք 09.04»

Առաջադրանք 10.03.

1. Լրացրուբացթողածտառերըևկետադրիր Արդեն երկուսուկես դարից ավելի է ինչ Իտալիայում՝ Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում, հիմնադրվել է հայկական հոգևոր մի կենտրոն՝ Մխիթարյան միաբանությունը, որն իր վրա բևեռված է պահում քաղաքակիրթ աշխարհի ուշադրությունը։ Հայրենի ժողովրդի լուսավորության և մշակույթի…… Читать дальше «Առաջադրանք 10.03.»

Առաջադրանք 03.02

Վերլուծիր տրված նախադասությունները, գտիր դերբայական դարձվածները, բացատրիր կետադրությունը։ 1. Երեսնիվայր պառկած էին ընտանիք ու հարազատներ ունեցող ծանոթ ու անծանոթ մարդիկ։ պառկած էին — ստորոգյալմարդիկ — ենթակաերեսնիվայր —…… Читать дальше «Առաջադրանք 03.02»

Առաջադրաքն 02.25

1. Կետադրիր տրված տեքստը։ Վերլուծիր նախադասությունները, որ կետադրելը հեշտ լինի։ Տեքստ Սկսվել էին երկու հարյուր իննսունմեկերորդ օրիմպիաական խաղերը․ երեք հարյուր ութսունհինգ թվականն էր։ Երեք ամիս առաջ՝ գարնան սկզբին, արագոտն սուրհանդակներն Օլիմպոսից…… Читать дальше «Առաջադրաքն 02.25»

Առաջադրանք 18.02

1. Արտագրիր տեքստը, լրացրու բաց թողած տառերը, կետադրիր։  Հասնում ենք մի բնակավայրի․ գեղջկական հյուընկալ խրճիթներ, ամոթխած հարսներ՝ դեմքները ծածկած, բայց սրտները հյուրերի համար միշտ բաց։ Ու կիսամերկ…… Читать дальше «Առաջադրանք 18.02»

Առաջադրանք 13.02

Շարահյուսորն վերլուծիր և կետադրիր տրված նախադասությունները։ Հեծվորը Կոստան աղան էր սպիտաիկ ձիու վրա։Վեց շուն ուներ՝ մեկը մյուսից կատաղի։Որմնախորշի գրադարակից նրան էին նայում մատյանները՝ փղոսկրյա կազմով ոսկեզօծ ու…… Читать дальше «Առաջադրանք 13.02»