Рубрики
Հայոց լեզու քերականություն

Առաջադրանք 09.04

1. Գտիր դերբայական դարձվածները Թող առավել շքեղանա նահապետ Հայկի ծոռան՝ Գեղամի հիմնած ամրոցը: Այս թուղթը տանողները Քրիստոսին պատահեցին Երուսաղեմում: Ես երբեք չեմ չարաշահի կայսեր՝ իմ նկատմամբ ունեցած սերն ու հավատքը: Պարսկական կողմնորոշում ունեցողներն աշխատում էին թույլ չտալ հունական քաղաքակրթության տարածումը: Ինձ համար դժվար չէ հասկանալ գիրքը երկրորդական, ոչ առաջին անհրաժեշտության ապրանք համարողներին: Սպասվածից մեծ էր […]

Рубрики
Հայոց լեզու քերականություն

Առաջադրանք 10.03.

1. Լրացրուբացթողածտառերըևկետադրիր Արդեն երկուսուկես դարից ավելի է ինչ Իտալիայում՝ Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում, հիմնադրվել է հայկական հոգևոր մի կենտրոն՝ Մխիթարյան միաբանությունը, որն իր վրա բևեռված է պահում քաղաքակիրթ աշխարհի ուշադրությունը։ Հայրենի ժողովրդի լուսավորության և մշակույթի զարգացման գործին մատուցած իր աներկբածառայություններով այդ ուխտը մի հրաշալի կաճառ է և արդարև պատիվ է բերում մեր ժողովրդին, այս միաբանության սրբակյաց եղբայրների բարեկրթությունը, անկեղծ նվիրվածությունը, բարձր արժանիքներն ու առաքինությունները սքանչելիորեն ներդաշնակված էին […]

Рубрики
Հայոց լեզու քերականություն

Առաջադրանք 09.03.

1) Վերլուծիր նախադասությունները շարահյուսորեն, կետադրիր։ 1. Դա մի չոր ու ցամաք հասակավոր կին էր՝ բարի, մշտաշարժ, խստադեմ։ դա — ենթակակին էր — բաղադրյալ ստորոգյալչոր ու ցամաք հասակավոր — որոշիչբարի, մշտաշարժ, խստադեմ — որոշիչ 2. Հնամենի, ծանր պահարանի բաց գզրոցներից դուրս էին թափվել մաշված գրքեր։ գրքեր — ենթակադուրս էին թափվել — պարզ ստորոգյալմաշված — որոշիչգզրոցներից — տեղի պարագա բաց […]

Рубрики
Հայոց լեզու քերականություն

Առաջադրանք 03.03

Գտիր դերբայական դարձվածները, որտեղ անհրաժեշտ է, կետադրիր։ 1. Ճշմարտախոսության իր սկզբունքն այս անգամ էլ ամրապնդեց իր ունեցած արիությունը։2. Այդ հուշակոթողին մոտենալիս օդը դառնում է թափանցիկ ու զով։3. Մի առավոտ Անդրանիկը Երվանդին ուղարկեց կայազորի պետի մոտ՝ իրենց ձիերը տեսնելու։4. Լիովին սթափվեց՝ տեսնելով Միքայելին։5. Բանախոսելու եկածներն ահից դողում էին։6. Հիմա էլ պարզ ու պայծառ հիշում եմ մեր […]

Рубрики
Հայոց լեզու քերականություն

Առաջադրանք 03.02

Վերլուծիր տրված նախադասությունները, գտիր դերբայական դարձվածները, բացատրիր կետադրությունը։ 1. Երեսնիվայր պառկած էին ընտանիք ու հարազատներ ունեցող ծանոթ ու անծանոթ մարդիկ։ պառկած էին — ստորոգյալմարդիկ — ենթակաերեսնիվայր — ձևի պարագածանոթ ու անծանոթ — որոշիչընտանիք ու հարազատներ ունեցող — որոշիչ 2. Խեղճացած այս պարոնը մի՞թե երեկ հարթակից հոխորտացողը չէ։ Պարոնը — ենթակաայս — որոշիչխեղճացած — որոշիչհոխորտացողը չէ […]

Рубрики
Հայոց լեզու քերականություն

Առաջադրաքն 02.25

1. Կետադրիր տրված տեքստը։ Վերլուծիր նախադասությունները, որ կետադրելը հեշտ լինի։ Տեքստ Սկսվել էին երկու հարյուր իննսունմեկերորդ օրիմպիաական խաղերը․ երեք հարյուր ութսունհինգ թվականն էր։ Երեք ամիս առաջ՝ գարնան սկզբին, արագոտն սուրհանդակներն Օլիմպոսից ուղևորվել էին կայսրության չորս կողմերը՝ նույնիսկ նրա սահմաններից դուրս՝ ազդարարելու առաջիկա խաղամրցումների մասին։ Խաղերի մրցակարգը՝ վաղնջականկ ժամանակներում օրենսդիր Լիկուրգոսի ձեռքով գրված, պատվիրում էր մրցումների ժամանակաշրջանում ռազմական գործողությունների դադարեցում, և պատերազմող կողմերի միջև հաշտությունը տևում […]

Рубрики
Հայոց լեզու քերականություն

Առաջադրանք 02.24

1. Առաջադրանք. գտիր պարագաները, որոշիր տեսակները։ 1. Արձագանքը գալիս է բարձր սարից և դեռ յոթ անգամ պիտի դրնգա։2. Նա ընդհատեց իր երգը և միամիտ պարզությամբ պատասխանեց իմ հարցին։3. Լուսադեմին քարանձավի մարդիկ մեկ-մեկ ցրվում էին։4. Ես նորից եմ թերթում իմ տետրը։5. Այն կինը ծովափին խոստումի բառեր ասաց։6. Լևոնը կանգնեց դռան առաջ, ձեռքը տարավ գրպանը, շոշափեց բանալին, […]

Рубрики
Հայոց լեզու քերականություն

Առաջադրանք 18.02

1. Արտագրիր տեքստը, լրացրու բաց թողած տառերը, կետադրիր։  Հասնում ենք մի բնակավայրի․ գեղջկական հյուընկալ խրճիթներ, ամոթխած հարսներ՝ դեմքները ծածկած, բայց սրտները հյուրերի համար միշտ բաց։ Ու կիսամերկ մանուկներ՝ անմեղ հայացաքներով, որ ակնդետ նայում էին մեզ՝ իբրև օտարականների։ Ահա զվարթ մի աղջնակ վառում է թոնիրը, և երդիկից ելնող ծուխն անգամ անուշ է և հարազատ։ Նա արագորեն հունցում […]

Рубрики
Հայոց լեզու քերականություն

Առաջադրանք 13.02

Շարահյուսորն վերլուծիր և կետադրիր տրված նախադասությունները։ Հեծվորը Կոստան աղան էր սպիտաիկ ձիու վրա։ Վեց շուն ուներ՝ մեկը մյուսից կատաղի։ Որմնախորշի գրադարակից նրան էին նայում մատյանները՝ փղոսկրյա կազմով ոսկեզօծ ու ակնազարդ։ Հեծյալները՝ կիսամերկ, կմաղքացած, օրորվում էին թամբի վրա։ Նա գեղեցիկ մի այր էր՝ թախծալի աչքերով։ Լաստախելի մոտ ղեկաթիակը բռնած կանգնել էր մի ջլուտ տղամարդ՝ մոտ հիսուն […]

Рубрики
Հայոց լեզու քերականություն

Առաջադրանք 10.02

Առաջադրանք. Լրացրու բաց թողած տառերը, գտիր գոյականի լրացումները։ Որտեղ հարկավոր է, կետադրիր։ Մի օր դղյակի դուռը բացվեց, և այնտեղից դուրս ելավ մի դեռատի պատանի` սրարշավ նժույգի վրա, ընտիր ասպազենով գոտևորված։ Նրա հետևից երկաթյա նիգերը կնքեցին երկփեղկ դարպասը։ Պատանին, վճիտ հայացքը շուրջը ձգելով, խթանեց նժույգը, սլացավ երկնահուպ լեռներով, անդնդախոր ձորերով, ոտք դրեց մարդկային աշխարհը։ Ինչպես մի փետուր, […]