11-րդ փետրվար. Հայոց լեզու վարժություններ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ1. Լրացրու բաց թողած տառերն ու կետադրիր։ Արիասիրտ հալիձորցիները դույզն-ինչ չէին կասկածում, որ անմատչելի և կորնթարդ ու բրգաձև լեռների միջև ծվարած իրենց արծվաբույնը անընկճելի է ու անառիկ։ Նրանք նախօրոք հայթայթել էին այն ամենը, ինչ որ անհրաժեշտ էր խոտի ու մացառի խրձեր, եռացրած ջրով կաթսաներ, ահռելի որձաքարեր։ Զօրուգիշեր չէին դադարում օրհասական գոտեմարտին ըստ արժանվույն նախապատրաստվելու ձեռնարկումները։ …

Ամփոփիչ աշխատանք

Կարդալ բնագիրը և կատարել 6-20 առաջադրանքները. (1) 1 Աշխարհահռչակ կոմպոզիտորը՝ Արամ Խաչատրյանը, այն հազվագյուտ արվեստագետներից է, 2 որոնք կենդանության օրոք արժանացան համաշխարհային փառքի և ճանաչման: (2) Մի հանգամանք, սակայն, զայրացնում էր Խաչատրյանին. որ երկիրն էլ այցելեր, նախ և առաջ հատուկ հիացմունքով կատարում էին «Սուսերով պարը»՝ գրված «Գայանե» բալետի համար: (3)-Թողած «Սպարտակը», իմ մյուս ստեղծագործությունները՝ միշտ …

Առաջադրանքներ 30-01

ա) Լրացնել բաց թողած տառերը և կետադրել։ Մամիկոնյան նախարարը հապճեպ ու կողքանց զննեց խոսողին, և նորից բոլորը լռեցին։ Հայրապետը մտահոգ շուրջն էր նայում և կարծես զննում մերթ կրականոցը, որի մեջ հանգչում էին փայտերը, մե´րթ պատերի մորթիները, մե՜րթ հատակին ճապաղած վագրենին ու բազմաստեղյան աշտանակը, որի բոլորակ ափսեում սևացել էր ողջ գիշերը յուղի մեջ թաթախված պատրույգը։ Որմնախորշի գրադարակից …

Վարժություններ

1․ Լրացնել տեքստում բաց թողած տառերը.Լենկթեմուրը ներխուժել էր Հայաստան: Բանբերները նրան հայտնեցին, որ մոտակայքում մի ուխտատեղի կա, որտեղ գտնվում է հայոց յոթ ուղտաբեռանոց ադամանդը: Կաղ զավթիչի ախորժակը գռգռվեց. նա արշավեց դեպի սրբավայրը: Բայց հենց մոտեցան վանքին, Լենկթեմուրի զինվորներն սկսեցին ցավերի մեջ գալարվել ու մեռնել: Բռնակալը հասկացավ, որ այն գերբնական զորություն ունի: Առանց հափշտակելու որևէ բան՝ …

Վարժություններ

Կատարիր թեստի օրինակի առաջադրանքները։ Տեքստում լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր։ Մի օր դղյակի դուռը բացվեց, և այնտեղից դուրս ելավ մի դեռատի պատանի` սրարշավ նժույգի վրա, ընտիր ասպազենով գոլորված։ Նրա հետևից երկաթյա նիգերը կնքեցին երկփեղկ դարպասը։ Պատանին վճիտ հայացքը շուրջը ձգելով խթանեց նժույգը, սլացավ երկնահույզ լեռներով, անդնդախոր ձորերով, ոտք դրեց մարդկային աշխարհը։ Ինչպես մի փետուր …

Արցախյան բարբառը երևանյան բարբառով

Արցախյան դարձվածքներ Ալիշ-վերիլ անել – առևտուր անելԱլի-վալի չընիլ – երկյուղ չունենալԱնգուջը խլշիլ – լսողությունը լարելԱնգուջը պեմբակ կոխել – չլսելու տալԱնգուջը սասու (ծենու) պահել –սպասելԱնումեն եխտ քսել – արատավորելԱնում թողել – բարի հիշատակ թողնելԱչ տռել, ծեխ շպրտել – ազատ անհոգ լինելԱշկ  ածել – փնտրելԱշկավ-օնքավ անել – սեր արտահայտել, հասկացնելԱշկեն տակավը եշիլ – գողունի հետաքրքրվել մեկովԱշկեն ցիլփի …

Առաջադրանք

5-րդ դարից, այսինքն՝ այբուբենի ստեղծումից հետո հայերենն անցել է զարգացման երեք շրջան՝ գրաբար (5-11-րդ դդ.), միջին հայերեն հայերեն (12-16-րդ դդ.) և աշխարհաբար (17-րդ դ. մինչև մեր օրերը)։ Աշխարհաբարն իր զարգացման ընթացքում երկփեղկվեց, և այսօր կա երկու գրական լեզու՝ արևելահայերեն և արևմտահայերեն։ Գտնե՛լ, թե որ շարքերում են բառերը դասավորված այբբենական կարգով։1. այգաբաց, այգեբաց, այգեգործ, այգեգործություն, այգեպան2. …

Հնչյունաբանություն

ՀնչյունափոխությունԵրբ բառի վերջից վանկ կամ վանկեր են ավելանում, որոշ ձայնավորներ և երկհնչյուններ փոփոխության են ենթարկվում: Օրինակ՝ վեճ-վիճաբանություն, սուր-սրել, գույն-գունավոր:Նկատելի է, որ վեճ բառի ե-ն դարձել է ի, սուր բառի ու-ն՝ ը, իսկ ույ երկհնչյունը՝ ու: Այս երևույթը կոչվում է հնչյունափոխություն: Առաջադրանքներ՝1.Համեմատիր դեմ-դիմաց գրված բառերը և ցույց տուր, թե հնչյունական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել.Օրինակ՝ ջուր-ջրծաղիկ …

Առաջադրանք

Առաջադրանք 1 1. Լրացրու բաց թողած տառերը։2. Գտի՛ր որոշիչները, որտեղ հարկավոր է, կետադրիր։3. Գտի՛ր հատկացուցիչները, որտեղ հարկավոր է կետադրիր։4. Գտի՛ր բացահայտիչները, կետադրիր։ Տեքստ Մարզպետունի իշխանն այդ օրը զվարթ տեսք ուներ, հագել էր տոնական զգեստ։ Գլխին դրել էր պողպատյա արծաթազարդ սաղավարտ՝ սպիտակ ցցունքով և նախարարական զինանշանով։ Փայլփլում էին պղնձյա լանջապանակը, բազպանները, սրունքներին ամրացված երկաթահյուս զանգապանները և …

Գոծնական աշխատանք

Վարժություններ 1. Դո՛ւրս գրել անկախ դերբայները (նաև հոլովված ձևերը),որոշե՛լ խոնարհումը (ե, ա) և կազմությունը (պարզ, ածանցավոր)։ 1) Գիլլիի եղեգնուտներում շրջելիս երեսունական թվականներին ես էլ եմ հանդիպել հավալուսնի բների։ Լողալով շարժվող մի կղզյակի վրա եղեգների և ջրային բույսերի անճոռնի կույտեր կային, որոնց վրա ես տեսա այդ թռչուններին՝ անշարժ նստած, ահագին կտուցները հնարավորին չափ ներս քաշած և …