Упражнения

1. Замените словосочетания, используя краткие прилагательные по образцу.Образец: красивая игра — игра красива Простой ответ — ответ простсложный вопрос — вопрос сложен верное решение — решение вернапопулярный фильм — фильм популяренизвестный писатель — писатель известенготовая работа — работа готовапрекрасная погода — погода прекраснасвободное место — место свободнаинтересное место — место интереснаполезный совет — совет полезенглупая …

Առաջադրանքներ 30-01

ա) Լրացնել բաց թողած տառերը և կետադրել։ Մամիկոնյան նախարարը հապճեպ ու կողքանց զննեց խոսողին, և նորից բոլորը լռեցին։ Հայրապետը մտահոգ շուրջն էր նայում և կարծես զննում մերթ կրականոցը, որի մեջ հանգչում էին փայտերը, մե´րթ պատերի մորթիները, մե՜րթ հատակին ճապաղած վագրենին ու բազմաստեղյան աշտանակը, որի բոլորակ ափսեում սևացել էր ողջ գիշերը յուղի մեջ թաթախված պատրույգը։ Որմնախորշի գրադարակից …

Տորնադո

Բնության ամենաքայքայիչ աղետներից մեկը՝ Տորնադոն օդի արագ պտտվող սյուն է, որը տարածվում է ամպրոպից գետնին: Նրա քամիները հասնում է 300մղոն/վրկ, որը կարող է մաքրել 1 մղոն լայնությամբ և 50 մղոն երկարությամբ ճանապարհ: Տորնադոները ծնվում են ամպրոպի ժամանակ և հաճախ ուղեկցվում են կարկուտով: Հսկա, կայուն ամպրոպները առաջացնում են առավելագույնս կործանարար տորնադոները: Հաճախ պատկերվում է մուգ, կանաչավուն …

My favorite book

Harry Potter Series Harry Potter was a series of books authored by one of the most eminent writers of our generation, J.K. Rowling. These books showcase the wizarding world and its workings. J.K. Rowling has been so successful at weaving a picture of this world, that it feels real. Although the series contains seven books, …

10 Surprising Facts About Ernest Hemingway

Ernest Hemingway was a titan of 20th-century literature, converting his lived experiences in multiple wars into rich, stirring tales like A Farewell to Arms and For Whom the Bell Tolls. The avid sportsman also called upon his love for the outdoors to craft bittersweet metaphorical works like Big Two-Hearted River and the Pulitzer Prize-winning The Old Man and the Sea. Here …

Կարմիր խարույկ

Շատ շուտ անցավ ամառը: Եկավ աշունը և ներկեց բնությունը իր գույներով, սար ու ձոր ծածկվեց գունագեղ տերևներով: Այն կիզիչ արևն, որն չէր թողնում ամռանն հանգստանալ, այլևս չի փայլում և չի տաքացնում: Կամաց-կամաց բնությունն մտնում է մեկ ուրիշ աշխարհ ու ամբողջովին փոխում է իր տեսքն ու հագուստը: Վերջերս եմ սկսել սիրել աշունը: Շատերը այն ասոցացնում են …

Կառավարական համակարգեր

Կիսանախագահական համակարգ Կիսանախագահական համակարգը կառավարական համակարգ է, որտեղ նախագահը և վարչապետը ակտիվ մասնակցություն ունեն պետության կառավարման գործընթացում։ Պառլամենտական հանրապետությունից տարբերվում է նրանով, որ նախագահին ընտրում է ժողովուրդը։ Վերջինս ավելի շատ լիազորություններ ունի քան ֆորմալ նախագահները որոշ երկրներում և տարբերվում է նախագահական համակարգից նրանով, որ չնայած նա է ձևավորում կառավարությունը, սակայն օրենսդիր մարմիը կարող է նրան …

Կուսակցական համակարգեր

Քաղաքական համակարգում կուսակցությունների գործունեությունը մեծապես պայմանավորված է տվյալ երկրում գործող կուսակցական համակարգով։ Իր հերթին այս կամ այն կուսակցական համակարգի ձևավորումը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով՝ քաղաքական համակարգի բնույթով, սահմանադրությամբ, ընտրական օրենսդրությամբ և այլն։ Կուսկացական համակարգերը դասակարգվում են 3 խմբի՝ միակուսակցական,երկկուսակցական,բազմակուսակցական։ Միակուսակցական համակարգ Միակուսակցական համակարգում պետական իշխանության և կառավարության ձևավորման իրավունքը վերապահված է 1 կուսակցության, որը …

Կոնֆլիկտ

Կոնֆլիկտը միջազգային այն տերմիններից է, որը թարգմանության կարիք չունի, բայց իմաստը հետևյալն է, այն հակադարձ նպատակների, հայացքների, ձգտումների, միտումների, դրդապատճառների բախում է, որի հետևանքով անձն ապրում է հոգեկան աններդաշնակություն, պրոբլեմային վիճակ: Կոնֆլիկտի էությունը փոխազդեցության մեջ գտնվող սուբյեկտների հակադիր ուղղված նպատակների, շահերի, դիրքորոշումների, կարծիքների, հայացքների բախումն է։ Կոնֆլիկտը սահմանվում է, որպես հակադիր ուղղված, անհամատեղելի, բացասական, հուզական ապրումներով ուղեկցվող …

Վարժություններ

1․ Լրացնել տեքստում բաց թողած տառերը.Լենկթեմուրը ներխուժել էր Հայաստան: Բանբերները նրան հայտնեցին, որ մոտակայքում մի ուխտատեղի կա, որտեղ գտնվում է հայոց յոթ ուղտաբեռանոց ադամանդը: Կաղ զավթիչի ախորժակը գռգռվեց. նա արշավեց դեպի սրբավայրը: Բայց հենց մոտեցան վանքին, Լենկթեմուրի զինվորներն սկսեցին ցավերի մեջ գալարվել ու մեռնել: Բռնակալը հասկացավ, որ այն գերբնական զորություն ունի: Առանց հափշտակելու որևէ բան՝ …