Рубрики
Հասարակագիտություն

Պետության տնտեսական դերակատարությունը

1. Պետության հիմնական տնտեսական գործառույթները: Պետության հիմնական տնտեսական գործառույթներն են՝ Առաջին՝ հասարակական բարիքների արտադրությունը: Այն իրականացվում է հետևյալ ուղղություններով՝ ա) համապատասխան օրենքների ընդունում և իրագործում,բ) երկրի ներսում կարգ ու կանոնի հաստատում, որը հիմնականում իրագործվում է ներքին գործերի մարմինների և դատաիրավական համակարգի գործունեության միջոցով,գ) ազգային անվտանգության և պաշպանության համակարգի ձևավորումդ) բազմաթիվ ծառայությունների մատուցում Երկրորդ՝ արտաքին բացասական […]

Рубрики
Հասարակագիտություն

Կապիտալի արտահանումը. Աշխատանքի միջազգային միգրացիա

1. Որոնք են կապիտալի արտահանման պատճառները և ձևերը: Կապիտալի արտահանումը միջոցների ներդրումներն են՝ արտասահմանում սեփական արտադրություն կազմակերպելու համար։ Գոյություն ունեն ապրանքների արտահանման հետևյալ տեսակները՝ տվյալ երկրում արտադրվող և վերամշակվող ապրանքների դուրսբերում, ապրանքների արտահանում (հատկապես հում և կիսաֆաբրիկատ) արտասահմանում մշակելու և հետագայում վերադարձնելու համար, հայրենական ապրանքների ժամանակավոր արտահանում (ցուցահանդեսների, տոնավաճառների, աճուրդների և այլն), որին հաջորդում է […]

Рубрики
Հասարակագիտություն

Արտաքին առևտուր

1.Ի՞նչ է արտաքին առևտրի քաղաքականությունը: Առևտուրը երկրի ներսում կոչվում է ներքին, այլ երկրների հետ կատարվողը՝ արտաքին։Ապրանքների և ծառայությունների վաճառքը արտասահմանյան գնորդին կոչվում է արտահանում, իսկ այլ երկրներում գնվածները, որոնք ներկրվում են տվյալ երկիր՝ ներմուծում։Հայաստանի արտաքին առևտրի քաղաքականությունը վերջին տարիներին ուղղված է եղել Հայաստանի կառավարության կողմից որդեգրած արտաքին առևտրի ազատական քաղաքականության սկզբունքի պահպանմանը, Հայաստանի կողմից ստանձնած […]

Рубрики
English

Me and my Armenia

Armenia — the country of old legends and Biblical stories. To visit Armenia is to travel back in history and feel the spirit of more than 41 centuries. Experience first hand the «country sheltered by Biblical Ararat» home of Noah’s Ark; the land where human kind was reborn. Armenia offers a little something for every […]

Рубрики
Հայոց լեզու

Գոծնական աշխատանք

Վարժություններ 1. Դո՛ւրս գրել անկախ դերբայները (նաև հոլովված ձևերը),որոշե՛լ խոնարհումը (ե, ա) և կազմությունը (պարզ, ածանցավոր)։ 1) Գիլլիի եղեգնուտներում շրջելիս երեսունական թվականներին ես էլ եմ հանդիպել հավալուսնի բների։ Լողալով շարժվող մի կղզյակի վրա եղեգների և ջրային բույսերի անճոռնի կույտեր կային, որոնց վրա ես տեսա այդ թռչուններին՝ անշարժ նստած, ահագին կտուցները հնարավորին չափ ներս քաշած և […]

Рубрики
Հասարակագիտություն

Պահանջարկ

1. Գրավոր ներկայացրե′ք իրենից ինչ է պահանջարկը:Որն է Պահանջարկի օրենքը: Պահանջարկը՝ ապրանքների ու ծառայությունների այն քանակն է, որը գնորդները ցանկանում են գնել տվյալ պահին, տվյալ գնով։ Պահանջարկի չափերը որոշվում են գնորդների վճարունակ հնարավորություններով, այսինքն՝ դրամական միջոցների այն գումարով, որով պետք է ապրանքներ գնվեն։Պահանջարկի մեծությունը պայմանավորված է գնով։ Այդ մեծության վրա ազդում են գնային և ոչ […]

Рубрики
Էկոլոգիա

Կենսոլորտի պահպանումը (հեռավար ուսուցում)

1. Ի՞նչ դեր ունեն կենսաբանական ռեսուրսները: Կենսաբանական ռեսուրսները դա բույսերի և կենդանիների արտադրամիջոցն է, որը մի շարք արդյունաբերություններում օգտագործում են որպես հումք՝ օրինակ կաշվի, մորթու, սննդի, դեղագործության և այլի մեջ: Որոշ կենդանիներ էլ մաքրում են բնությունը վերացնելով սատկած անասունների լեշերը, կրծող կենդանիներին, վնասակար միջատներին:Կենսաբանական ռեսուրսները հիմնականում օգտագործվում են սննդի, կաշվի և մորթեղենի արտադրության մեջ, կան […]

Рубрики
English

Tasks for distance learning

1. Put a circle around the word that does not go with the others 1. gardener, outlaw, smuggler, criminal 2. modern, new, stuffy, original, 3. girder, vest, dress, coat 4. silver, diamond, gold, veal 5. profitable, successful, thriving, failing 6. resource, conversation, talk, discussion 2. Choose the proper word (crazy-mad) 1. The girl was crazy […]

Рубрики
Español

Estudiando en online: Español

1. Leer el texto y marcar la respuesta correcta de cada pregunta. (Կարդալ տեքստը և ընտրել ճիշտ պատասխանը): Orlando Fonseca, un joven de 29 años, vivía en un piso lujoso en el centro de Barcelona. Jamás había tenido problemas con sus vecinos, pero un día se puso furioso por el ruido que llegaba del piso […]

Рубрики
Հասարակագիտություն

Բջջային բանկ կամ ինչի համար է պետք բանկը գրպանում

Եթե հարցնել մարդուն, թե ինչ է իրենից ներկայացնում մոբիլ բանկը, ապա ամենասպասված պատասխանը կլինի հետևյալը. դա բջջային հեռախոսում տեղակայված ծրագրային սերվիսն է, որի միջոցով կարելի է գործողություններ կատարել բանկային քարտի հետ` չայցելելով բանկ։ Եվ դա կլինի ճիշտ պատասխան, քանի որ բանկային քարտի սեփականատիրոջ համար բջջային բանկինգն ավելի հարմարավետ է, քան բոլոր այլ ավանդական գործողությունները բանկի […]